Uw activiteitensectoren,
onze antwoorden op uw specifieke vragen

Enkele interventiesectoren

Engineering en fabrikanten van filters (OEM)

 

Verbrandingsinstallaties (huisvuil, industrieel afval, speciaal en gevaarlijk afval, ziekenhuisafval, STEP-slib)

 

Minerale nijverheid (cement, beton, kalk, pleister, afdeklaagcentrales...)

 

Hoogovens, staalfabrieken, metallurgie, aluminium

 

Agrovoeding (suikerfabrieken, stokerijen, dierenvoeding)

 

Chemie, raffinaderijen, farmaceutische en cosmetische producten en laboratoria

 

Glasnijverheid

 

Hout, papier en karton

 

Waterzuivering, drogen van slib (drinkwater, stedelijk en industrieel afvalwater)

 

Oppervlaktebehandeling (gritstralen, zandstralen, spuitcabines met vloeibare of poedervormige verf, anodezakken, filtratie van baden, zuivering van afvalwater)

 

Klimaatregeling
- Luchtbehandeling
- Luchtdiffusie


 

Procesfiltratie
voor het milieu

Studie - Fabricage - Installatie

Directe toegang tot de informatie :