Onderhoud en Diensten
Follow-up, controle, onderhoud, onze verbintenissen

De werking van de filtratie-uitrusting kan een diepgaande analyse vereisen: ons team staat ook in voor de controle, de afstelling en de verbetering.

MORTELECQUE SERVICES biedt u zekerheid via een jaarcontract of via reparaties.

Technische controles

Metingen van het debiet, ladingverlies van de media

Meting van de gasdruk, gastemperaturen, vochtigheid, filtratiesnelheden

Visuele staat van de buizen en accessoires, op verzoek monsterneming voor laboratoriumanalyse

Zuiverheid van de beplatingen, dichtheid van de caissons, deurafdichtingen

Sequencers, elektromagnetische kleppen, terugslagkleppen, omloopkleppen...

Afvoer, schroef van archimedes, schrapers, sassen

Ventilatoren: turbines, riemen, kogellagers

Fluotests van sites

Gedetailleerde verslagen met alle gecontroleerde parameters en advies voor eventuele verbeteringen

Gelegenheidsinterventies

Demontage van gebruikte elementen

Verwijdering in bakken

Reiniging van de cellen

Controle van de caissons, deurafdichtingen

Hermontage van de elementen met vervanging van de defecte onderdelen

Verificatie van de ontstoffingssystemen, kleppen, elektromagnetische kleppen, sequencers, omloopkleppen...

Reiniging van de bouwplaats, recuperatie van de gebruikte elementen, opruiming in optie

Begeleiding bij het opstarten

Onderhoudscontracten

Personeel onder contract bij Mortelecque verzorgt in u fabriek: debieten, ladingverlies, uitstoot, preventief en curatief onderhoud, expertise en online follow-up via de computer

Verbouwing van installaties

Studie en ontwerp van de elementen die nodig zijn voor de transformatie van de oudste filters om

ze productiever te maken en er de technologische evoluties in op te nemen.

Verbetering van recente installaties

Aanpassing en vernieuwing van installaties


 

Procesfiltratie
voor het milieu

Studie - Fabricage - Installatie

Directe toegang tot de informatie :