Analyselaboratorium:
analyse en controle van filtermedia

Uw probleem is het onze.

Mortelecque kan in zijn laboratorium de oorzaak van de aantasting van uw buizen analyseren en zal u gepaste oplossingen voorstellen.

 

Analyse van de filterelementen

Meting van de doordringbaarheid en de oppervlaktemassa

Dynamometrische weerstand en breukrek

Infraroodspectrometrie

Geleidbaarheidstests van de media

Microscopische studie (doorsnede van de media)

Samenwerking met gespecialiseerde laboratoria (mineralogie, organische chemie).

 

Downloads

Analyseaanvraag  

Tarieven

 

Procesfiltratie
voor het milieu

Studie - Fabricage - Installatie

Directe toegang tot de informatie :